Урядовий контактний центр

Урядова "гаряча лінія"
– Урядова “гаряча лінія” для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку)

– “Гаряча лінія” для кандидатів на посади фахівців нової державної служби

– “Гаряча лінія” для підприємців

– “Гаряча лінія” з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку)

– “Гаряча лінія” державної митної служби України

– “Гаряча лінія” для консультації людей з інвалідністю
Гаряча лінія для громадян з порушенням слуху:

Зателефонувати зараз
Урядова “гаряча лінія” 1545(webcall)
Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45

Соціальний захист населення
Порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

«Пакунок малюка» є безповоротною адресною соціальною допомогою сім’ям, у яких народилася живонароджена дитина, у разі відсутності обох батьків – родичам, які в установленому порядку забирають дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, усиновлювачам, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям або патронатним вихователям новонародженої дитини.
Право на отримання «пакунка малюка» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародними договорами України порядку в’їхали в Україну та постійно/тимчасово проживають на її території або тимчасово перебувають в Україні, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що народили живонароджену дитину.
«Пакунок малюка» надається на кожну новонароджену дитину.
Отримувач може відмовитися від отримання «пакунка малюка» на підставі заяви, поданої керівнику закладу охорони здоров’я у паперовій або електронній формі.
«Пакунок малюка» може видаватися отримувачу:
1) закладом охорони здоров’я при народженні дитини;
2) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради (далі – місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) за місцем проживання/перебування отримувача у разі:
відсутності «пакунка малюка» в закладі охорони здоров’я;
народження дитини за межами України;
народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я.
Закладом охорони здоров’я видається отримувачу:
довідка про те, що «пакунок малюка» в закладі охорони здоров’я не видано (у разі відсутності «пакунка малюка» в такому закладі). Довідка видається в паперовій формі до запровадження електронної інформаційної взаємодії та передачі відомостей про надання «пакунка малюка» в електронній формі в закладах охорони здоров’я, але не пізніше 1 березня 2021 року;
документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я.
Якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини, документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, видається медичною консультативною комісією відповідно до законодавства.
Місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення «пакунок малюка» видається на підставі заяви отримувача, поданої у паперовій або електронній формі, в якій зазначається спосіб інформування отримувача про прийняте рішення щодо видачі «пакунка малюка». До заяви додається довідка про те, що «пакунок малюка» в закладі охорони здоров’я не видано (до запровадження електронної інформаційної взаємодії та передачі відомостей про надання «пакунка малюка» в електронній формі в закладах охорони здоров’я, але не пізніше 1 березня 2021 року).
За наявності технічних можливостей «пакунок малюка» може бути надано місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення в межах надання комплексної послуги «єМалятко» відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини».

Заява отримувачем подається місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини.
Отримувач, у якого народилася дитина в період із 24 жовтня до 30 листопада 2020 року включно, має право подати заяву структурному підрозділу з питань соціального захисту населення до 31 грудня 2020 року.
У разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я отримувач має право звернутися за отриманням «пакунка малюка» до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем його проживання або перебування протягом року з дня народження дитини.
До заяви про надання «пакунка малюка», поданої у паперовій або електронній формі, отримувачем додається:
копія свідоцтва про народження дитини;
документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, який видає заклад охорони здоров’я, який проводив огляд матері та дитини, або медична консультативна комісія, якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини відповідно до законодавства;
довідка про те, що «пакунок малюка» в закладі охорони здоров’я не видано.
У разі народження дитини за межами України «пакунок малюка» видається місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на підставі заяви отримувача, поданої у паперовій або електронній формі, копії свідоцтва про народження дитини, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, а в разі його відсутності – копії виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.
Місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення:
розглядає подані документи та приймає рішення про надання/відмову в наданні «пакунка малюка» протягом одного робочого дня з дня отримання заяви про надання «пакунка малюка»;
повідомляє отримувачу у спосіб, зазначений у заяві, про прийняте рішення;
видає «пакунок малюка» за його наявності в місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення.
У разі відсутності в місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення “пакунка малюка” його може бути надано в порядку черговості.
Отримувачу може бути відмовлено у наданні «пакунка малюка» в разі подання пакета документів, передбаченого пунктами 8-10 Порядку надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 року № 1180 «Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», не в повному обсязі.
Якщо в матері новонародженої дитини відсутні документи, що посвідчують особу, заклад охорони здоров’я залучає фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників для надання матері соціальних послуг, зокрема соціального супроводу, представництва інтересів, відповідно до законодавства. При цьому «пакунок малюка» надається батьку або родичам такої дитини, а в разі їх відсутності – матері новонародженої дитини на підставі акта приймання-передачі одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» згідно з додатком 1 Порядку надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 року № 1180 «Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

У разі неотримання «пакунка малюка» протягом 30 днів з дня народження дитини з незалежних від отримувача причин (зокрема, народження дитини до 37-го повного тижня вагітності (154-259 діб), народження дитини за кордоном, обсервація, карантин, самоізоляція, відсутність «пакунка малюка» в закладі охорони здоров’я, структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування новонародженої дитини) отримувач має право на отримання грошової компенсації відповідно до Порядку та умов реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020-2021 роках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» , звернувшись до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

У разі виявлення неповного комплектування «пакунка малюка» відповідно до переліку дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», затвердженого Мінсоцполітики, пошкодження товарів, що входять до його складу, закладом охорони здоров’я / місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення складається відповідний акт у довільній формі, який у триденний строк надсилається Мінсоцполітики і Нацсоцслужбі.

Використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання «пакунка малюка», здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1180.

З метою забезпечення своєчасного визначення та уточнення кількісних показників обсягу потреби в «пакунках малюка» місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення проводять щомісяця моніторинг стану забезпечення отримувачів «пакунками малюка» та подають не пізніше ніж до 5 числа регіональним органам соціального захисту населення заявки щодо кількісної потреби в «пакунках малюка» на наступний місяць у розрізі районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад, закладів охорони здоров’я у межах адміністративно-територіальних одиниць.
У разі виявлення у місцевих структурних підрозділах з питань соціального захисту населення, закладах охорони здоров’я недостатньої кількості «пакунків малюка» місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення враховують додаткову потребу під час підготовки заявки щодо кількісної потреби в «пакунках малюка» регіональним органам соціального захисту населення на наступний місяць.
Регіональні органи соціального захисту населення узагальнюють отримані від місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення заявки щодо кількісної потреби в «пакунках малюка» та подають щомісяця до 10 числа Мінсоцполітики, Нацсоцслужбі узагальнені заявки щодо кількісної потреби в «пакунках малюка» на наступний місяць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

«Пакунок малюка» комплектується згідно з переліком дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», затвердженим Мінсоцполітики.

Контроль за своєчасним та адресним наданням «пакунків малюка» здійснюється Нацсоцслужбою, регіональними органами соціального захисту населення, місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

Отримання «пакунка малюка» не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.
Вартість отриманого «пакунка малюка» не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги та соціальних послуг, що надаються відповідно до законодавства.
Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення формують на кожного отримувача особову справу, в якій зберігаються матеріали, необхідні для надання «пакунка малюка».

Пункти 3-13, 15, 19-20, 22, 24-26 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1180.