Реалізація державних заходів щодо соціального захисту вразливих верств населення