Посилення соціального захисту вразливих верств населення в умовах зростання цін та тарифів