Соціальний захист в умовах обмеженого бюджетного фінансування