повернутися в попередній розділ

ПОРЯДОК

опрацювання запитів на інформацію  

  1. Цей Порядок визначає порядок розгляду, підготовки та надання відповідей за запитами на інформацію в державній установі «Урядовий контактний центр» (далі –Урядовий контактний центр»).
  2. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію у день надходження письмового запиту на інформацію реєструє його, невідкладно опрацьовує та готує проект відповіді.
  3. Відповіді або резолюції до запитів підписуються невідкладно.
  4. Оригінал запиту разом з інформаційними матеріалами та проектом відповіді або пропозицій, що були завізовані керівником Урядового контактного центру реєструється в журналі реєстрації запитів на інформацію.
  5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
  6.  У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
  7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
  8. Інформація на запит надається безоплатно.
  9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).