повернутися в попередній розділ

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Розпорядник інформації

Державна установа «Урядовий контактний центр»

                                                    (найменування розпорядника інформації)

Запитувач

     __________________________________________________________________________                                    (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,

      __________________________________________________________________________                                              прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних

      __________________________________________________________________________

                           осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

     __________________________________________________________________________

                          поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

                                              (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

 

на поштову адресу

                    __________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

                   __________________________________________________

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

                   __________________________________________________

телефаксом

                   __________________________________________________

за телефоном

                  __________________________________________________

 

 

 

 

 

     _________                                                   _____________

(дата)                                                            (підпис)