Представники Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України поділилися знаннями з працівниками Урядового контактного центру

У процесі діяльності будь-якої установи накопичується значна кількість документів. Серед них левову частку становлять документи щодо особового складу (накази, трудові договори, особові справи працівників, зарплатні відомості тощо). Зазначені документи, як правило, мають тривалий строк зберігання (до 75 років) і особливо важливі для працівників при призначенні пенсій, різних видів допомоги, наданні довідок тощо.

Питанням організації формування, обліку та зберігання документів в архіві був присвячений семінар, організований Урядовим контактним центром спільно з Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України, який відбувся 3 жовтня 2018 року в Урядовому контактному центрі. Відкриваючи семінар, виконуючий обов’язки директора Урядового контактного центру Олена Антоненко зазначила, що збереженню документів в установі, з перших днів її створення у 2009 році, приділяється велика увага, у тому числі завдяки партнерським стосункам з Державною архівною службою України, Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), іншими архівними установами.

Заступник директора ЦДАВО України Світлана Савлук та начальник відділу формування Національного архівного фонду ЦДАВО України Олена Скурська надали практичні рекомендації щодо організації роботи архіву Центру, а саме: оформлення номенклатури справ, складення та оформлення описів справ структурних підрозділів, термінів зберігання аналітичних довідок тощо.

Знання, набуті під час семінару, допоможуть працівникам Центру в удосконаленні професійної компетентності.

 

 Виконуючий обов’язки директора Урядового контактного центру Олена Антоненко з учасниками семінару

 

 

 Під час навчання